Przedszkole nr 14 – Mali Piastowie

System wartości w przedszkolu Mali Piastowie

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż.”
Janusz Korczak

Każdy człowiek kieruje się w życiu swoim własnym systemem wartości. Wartości kształtują nas oraz wpływają na sposób, w jaki postrzegamy świat i interpretujemy różne sytuacje. Wartości nie są czymś oczywistym. Nie rodzimy się ze znajomością kierowania nimi. Dlatego czymś ważnym jest zapewnienie wszystkim dzieciom warunków do uczenia się wartości w przedszkolu i w domu,  aby nasze dzieci miały szansę żyć w zgodzie z nimi. Wartość to zasady i przekonania będące podstawą przyjętych w danej społeczności norm etycznych, dlatego wartości wynosimy przede wszystkim z domu, a przedszkole „Mali Piastowie” jest miejscem, gdzie wspieramy rodziców przy ich wprowadzaniu, utrwalaniu i rozszerzaniu.

W przedszkolu dzieci stają się częścią społeczności. Uczą się przestrzegać zasad w grupie, aby w przyszłości umieć kochać, szanować, pomagać i nie krzywdzić innych. Dla dzieci ważne jest, aby te wymagania były jasne i jednoznaczne oraz dostosowane do wieku i etapu rozwoju dziecka oraz przestrzegane zarówno w przedszkolu jak i w domu a potem również w szkole i w pracy.

​System Wartości Przedszkola nr 14 „Mali Piastowie” powstał z myślą o potrzebach naszych przedszkolaków, aby usystematyzować pracę wychowawczą prowadzoną w placówce i wspomóc rodziców. Z wartości wynikają normy postępowania etycznego, które przyswojone we wczesnym dzieciństwie wywierają duży wpływ na podejmowanie decyzji w późniejszym wieku.


W przedszkolu Mali Piastowie za najważniejsze wartości uznano:

 1. Odpowiedzialność (rzetelne wypełnianie swych obowiązków, dbanie o dobro
  i zapobieganie złu, a także gotowość do ponoszenia konsekwencji własnych wyborów
  i zachowań);
 2. Szacunek (grzeczność połączona z troską o uczucia i dobro drugiej osoby/swojego kraju);
 3. Uczciwość (mówienie i poszanowanie prawdy, rzetelność, nieprzywłaszczanie sobie cudzej własności, stosowanie zasady bezstronności i równości praw);
 4. Samodyscyplina – umiar i rozwijanie własnego potencjału (umiar – umiejętność nałożenia sobie zdrowych ograniczeń, unikanie skrajności, dążenie do ładu
  i równowagi, zdolność cieszenia się tym, co mamy);
 5. Odwaga (rozumiana jako wartość moralna – podejmowanie trudnych, służących dobru decyzji oraz przeciwstawianie się złu);
 6. Pokojowość (unikanie przemocy; postawa człowieka, który zawsze poszukuje rozwiązań uwzględniających interesy wszystkich zainteresowanych stron oraz dobro ogólne);
 7. Sprawiedliwość (uczciwość w ocenianiu i sądzeniu, przestrzeganie zasady równości praw, poszanowanie prawdy oraz prawość postępowania, czyli inaczej ludzka przyzwoitość, postępowanie fair);
 8. Przyjaźń i miłość (przyjaźń – bliski i równoprawny związek pomiędzy osobami, oparty na wzajemnej sympatii, życzliwości, szczerości, zaufaniu, gotowości do pomocy oraz czerpaniu przyjemności z przebywania razem);
 9. Mądrość (celowe przyczynianie się do dobra poprzez właściwe wybory).
 10. Piękno (coś, co nas zachwyca i czyni lepszymi);
 11. Bezinteresowność (pomoc ze szlachetnych pobudek);
 12. Szczęście, optymizm, humor (poczucie trwałego zadowolenia oraz wewnętrznej harmonii i spokoju, które są skutkiem życzliwości i akceptacji siebie i świata, a także wiary w jego zasadnicze dobro).

System wartości to nasz wewnętrzny drogowskaz, zatem zadbajmy o to, aby dzieci zbudowały go jak najlepiej i kierowały się nim na co dzień.

Podziel się swoją opinią
Skip to content